Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
  
19-07-2019, Piątek, 14:21
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Treść na poniższej stronie jest archiwalna, proszę kierować się na stroną główną Biuletynu Informacji Publicznej
Ogłoszenie o przetargu na budowę JRG nr 3 w Rzeszowie

Znak sprawy: MT.2372.1.2018                                    Rzeszów, dnia 17 kwietnia 2018 roku

KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RZESZOWIE

35-016 Rzeszów, ul. Mochnackiego 4, tel. (17) 86 24 276,  (17) 74 70 253

 Fax. (17) 85 23 488,

e-mail kmrzeszow@podkarpacie.straz.pl, biuro@straz.rzeszow.pl

www.straz.rzeszow.pl

OGŁASZA

przetarg nieograniczony na:

„Budowa strażnicy JRG Nr 3 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie”

 

Wspólny słownik zamówień

CPV 45100000-8       Przygotowanie terenu pod budowę

CPV 45112000-5       Roboty w zakresie gleby

CPV 45200000-9       Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych                                             obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie                                       inżynierii lądowej i wodnej

CPV 45200000-9       Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

 

 • Opis przedmiotu oraz wielkość i zakres zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą można otrzymać w pokoju nr 16 tut. Komendy lub pobrać ze strony internetowej www.straz.rzeszow.pl
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 • Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.
 • Termin realizacji zamówienia: do 15 października 2020 roku.
 • Wykonawca winien spełniać warunki określone w art. 22 i 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ocena spełniania tych warunków nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów i oświadczeń.
 • Zamawiający żąda wniesienia wadium.
 • Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 • Cena                                     - 60 %
 • Doświadczenie                    - 20%
 • Gwarancja                            - 20%
 • Termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego (sekretariat – pok. 3) upływa

             7 maja 2018 r. o godz. 10 00 .

 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (pok. 17 – II p.) w dniu

7 maja 2018r. o godz.10 30

 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 • Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami,

bryg. Tomasz Baran pok. 3 tel. 17 74 70 253 w godz. 8:00-12:00

bryg. Tomasz Korniewicz pok. 16 tel. (017) 74 70 261 w godz. 8:00-14:00.

 • Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 546054-N-2018

 


Autor: Tomasz Korniewicz
Data: 2018-04-17 13:42:09
Udostępnił: Tomasz Korniewicz
Data: 2018-04-17 13:44:07
Modyfikował(a): Tomasz Korniewicz
Data: 2018-04-17 13:58:03

Rejestr zmian


Straż Pożarna Rzeszów
ul. Mochnackiego 4
35-016 Rzeszów
tel. (0-17) 8624 - 276
email: kmrzeszow@podkarpacie.straz.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl