Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
  
19-07-2024, Piątek, 08:47
Jesteś tutaj :: Tryb działania
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Tryb działania

 

Zadania wspólne i zakres działania poszczególnych

komórek organizacyjnych

 

§8.1. Komórki organizacyjne mają obowiązek współdziałania i współpracy między sobą, a także współpracują z jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej oraz innymi jednostkami administracji publicznej i organizacjami wykonującymi zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także realizują inne zadania z zakresu ochrony ludności.

2. W realizacji zadań obejmujących czynności kilku komórek organizacyjnych ich prowadzenie należy do komórki organizacyjnej, której zakres zadań obejmuje najwięcej zadań lub właściwy przełożony służbowy wydał w tym zakresie stosowną dyspozycję.

3. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem lub spory kompetencyjne dotyczące zakresu i zadań komórek organizacyjnych komendy rozstrzyga komendant miejski.

4. Do wspólnych zadań wszystkich komórek organizacyjnych komendy miejskiej, przy uwzględnieniu ich zakresów merytorycznych, należy w szczególności:

1)             planowanie i realizacja budżetu komendy miejskiej;

2)             podejmowanie działań związanych z wdrażaniem postępu w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa;

3)             sporządzanie programu działania oraz planu pracy komendy miejskiej, analiz, prognoz, ocen, informacji i sprawozdań z zakresu realizowanych zadań;

4)             współdziałanie z ogniwami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi działającymi w komendzie miejskiej oraz innymi organami i jednostkami organizacyjnymi;

5)             współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Rzeszów i Starostwa oraz
z innymi służbami, inspekcjami i strażami, a także z podmiotami ksr-g;

6)             współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego;

7)             załatwianie skarg i wniosków oraz odwołań wnoszonych przez obywateli, instytucje
i organy władzy;

8)             realizowanie zaleceń pokontrolnych;

9)             realizowanie zadań z zakresu spraw obronnych i przestrzegania zasad ochrony tajemnicy prawem chronionej;

10)         realizowanie zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;

11)         opracowywanie materiałów do udostępniania jako informacja publiczna;

12)         wykonywanie zadań wynikających z aktów normatywnych oraz prowadzenie podręcznych rejestrów tematycznych aktów prawnych z obowiązującego zakresu działania komórki organizacyjnej;

13)         przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej (ustalonych procedur obiegu dokumentów)
i realizowanie prac archiwalnych w zakresie przekazywania wytworzonych akt archiwalnych i dokumentów do archiwum oraz ich brakowania;

14)         realizowanie zadań związanych z pełnieniem przez komendanta miejskiego funkcji
w miejskim i powiatowym zespole reagowania kryzysowego;

15)         współudział w organizacji i realizacji szkoleń oraz doskonalenia zawodowego;

16)         realizacja przedsięwzięć dotyczących organizacji ksr-g na obszarze powiatu i miasta.


Autor: Mariusz Pączka
Data: 2008-04-18 00:00:00
Udostępnił: Administrator
Data: 2008-04-18 09:03:50
Modyfikował(a): Administrator
Data: 2009-04-10 17:01:09

Rejestr zmian

Oglądano 3582 razy


Straż Pożarna Rzeszów
ul. Mochnackiego 4
35-016 Rzeszów
tel. (0-17) 8624 - 276
email: kmrzeszow@podkarpacie.straz.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl