Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
  
16-10-2018, Wtorek, 14:18
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Treść na poniższej stronie jest archiwalna, proszę kierować się na stroną główną Biuletynu Informacji Publicznej
Ogłoszenie o przetargu na budowę JRG nr 3 w Rzeszowie

Znak sprawy: MT.2372.1.2018                                    Rzeszów, dnia 17 kwietnia 2018 roku

KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RZESZOWIE

35-016 Rzeszów, ul. Mochnackiego 4, tel. (17) 86 24 276,  (17) 74 70 253

 Fax. (17) 85 23 488,

e-mail kmrzeszow@podkarpacie.straz.pl, biuro@straz.rzeszow.pl

www.straz.rzeszow.pl

OGŁASZA

przetarg nieograniczony na:

„Budowa strażnicy JRG Nr 3 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie”

 

Wspólny słownik zamówień

CPV 45100000-8       Przygotowanie terenu pod budowę

CPV 45112000-5       Roboty w zakresie gleby

CPV 45200000-9       Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych                                             obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie                                       inżynierii lądowej i wodnej

CPV 45200000-9       Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

 

 • Opis przedmiotu oraz wielkość i zakres zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą można otrzymać w pokoju nr 16 tut. Komendy lub pobrać ze strony internetowej www.straz.rzeszow.pl
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 • Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.
 • Termin realizacji zamówienia: do 15 października 2020 roku.
 • Wykonawca winien spełniać warunki określone w art. 22 i 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ocena spełniania tych warunków nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów i oświadczeń.
 • Zamawiający żąda wniesienia wadium.
 • Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 • Cena                                                         - 60 %
 • Doświadczenie kierownika                     - 20%
 • Gwarancja                                                - 20%
 • Termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego (sekretariat – pok. 3) upływa

             7 maja 2018 r. o godz. 10 00 .

 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (pok. 17 – II p.) w dniu

7 maja 2018r. o godz.10 30

 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 • Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami,

bryg. Tomasz Baran pok. 3 tel. 17 74 70 253 w godz. 8:00-12:00

bryg. Tomasz Korniewicz pok. 16 tel. (017) 74 70 261 w godz. 8:00-14:00.

 • Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 546054-N-2018

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaPlik PDF 1.01 MB
2. OfertaPlik PDF 583.58 Kb
3. zobowiązanie podmiotu trzeciegoPlik PDF 401.65 Kb
4. UmowaPlik PDF 945.44 Kb
5. link do ściągnięcia dokumentacji technicznej 11.51 Kb
6. ogłoszenie o zamówieniu UZPPlik PDF 3.53 MB
7. Zapytanie nr 1 Plik PDF 319.40 Kb
8. Zmiana SIWZ dot. terminu składania ofertPlik PDF 416.91 Kb
9. projekt wykonawczy strona tyt. Plik PDF 78.63 Kb
10. Projekt wykonawczy opisPlik PDF 2.29 MB
11. Pozwolenie na budowęPlik PDF 1.09 MB
12. Zapytania nr 2, 3, 4 plus odpowiedziPlik PDF 383.23 Kb
13. Zapytania nr 5, 6 odpowiedziPlik PDF 349.47 Kb
14. Zapytania nr 7 i 8 odpowiedziPlik PDF 330.60 Kb
Autor: Tomasz Korniewicz
Data: 2018-04-17 13:42:09
Udostępnił: Tomasz Korniewicz
Data: 2018-04-17 13:44:07
Modyfikował(a): Tomasz Korniewicz
Data: 2018-04-18 15:09:41

Rejestr zmian


Straż Pożarna Rzeszów
ul. Mochnackiego 4
35-016 Rzeszów
tel. (0-17) 8624 - 276
email: kmrzeszow@podkarpacie.straz.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl