Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
  
21-02-2019, Czwartek, 01:17
Jesteś tutaj :: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE :: OGŁOSZONE
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Ogłoszenie o przetargu na budowę JRG nr 3 w Rzeszowie etap III i IV

Znak sprawy: MT.2372.1.2019                            Rzeszów, dnia 04 lutego 2019 roku

 

KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RZESZOWIE

 

35-016 Rzeszów, ul. Mochnackiego 4,

tel. (17) 86 24 276,  (17) 74 70 253 Fax. (17) 85 23 488,

e-mail kmrzeszow@podkarpacie.straz.pl, biuro@straz.rzeszow.pl

www.straz.rzeszow.pl

 

OGŁASZA

przetarg nieograniczony na:

„Budowa strażnicy JRG Nr 3 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie” etap III i IV

 

Wspólny słownik zamówień        

CPV 45100000-8    Przygotowanie terenu pod budowę

CPV 45112000-5    Roboty w zakresie gleby

CPV 45200000-9     Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

CPV 45200000-9    Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

 

 • Opis przedmiotu oraz wielkość i zakres zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą można otrzymać w pokoju nr 16 tut. Komendy lub pobrać
  ze strony internetowej www.straz.rzeszow.pl
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 • Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.
 • Termin realizacji zamówienia: do 15 października 2020 roku.
 • Wykonawca winien spełniać warunki określone w art. 22 i 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ocena spełniania tych warunków nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów i oświadczeń.
 • Zamawiający żąda wniesienia wadium.
 • Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 • Cena                                    - 60 %
 • Doświadczenie                   - 20%
 • Gwarancja                           - 20%
 • Termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego (sekretariat – pok. 3) upływa

              5 marca 2019 r. o godz. 10 00 .

 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (pok. 17 – II p.) w dniu

5 marca 2019 r. o godz. 10 30

 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 • Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami,

bryg. Tomasz Baran pok. 3 tel. 17 74 70 253 w godz. 8:00-12:00

bryg. Tomasz Korniewicz pok. 16 tel. (017) 74 70 261 w godz. 8:00-14:00.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 510141-N-2019

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaPlik PDF 1.08 MB
2. wzór umowyPlik PDF 892.82 Kb
3. Formularz OfertaPlik PDF 436.03 Kb
4. zobowiązanie podmiotu trzeciegoPlik PDF 401.53 Kb
5. adres strony z dokumentacją 11.48 Kb
6. Zapytania dot. wspinalni Plik PDF 283.88 Kb
7. Odpowiedź na zapytanie 1Plik PDF 392.64 Kb
8. Odpowiedzi na zapytania cz. 2Plik PDF 320.30 Kb
9. Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert Plik PDF 192.36 Kb
Autor: Tomasz Korniewicz
Data: 2019-02-04 14:17:19
Udostępnił: Tomasz Korniewicz
Data: 2019-02-04 14:19:17
Modyfikował(a): Tomasz Korniewicz
Data: 2019-02-20 14:14:55

Rejestr zmian

Oglądano 4494 razy


Straż Pożarna Rzeszów
ul. Mochnackiego 4
35-016 Rzeszów
tel. (0-17) 8624 - 276
email: kmrzeszow@podkarpacie.straz.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl